Stichting Senioren Actief Bemmel kent geen leden. Er is dus ook geen sprake van contributie.

Deelname aan de activiteiten en/of cursussen is een eigen bijdrage verbonden.


Op dit ogenblik zijn er bij onze stichting ongeveer 400 deelnemers actief bij één van de door ons georganiseerde activiteiten en cursussen U zult, gezien het grote aantal deelnemers, begrijpen dat het innen van de eigen bijdragen is geautomatiseerd. De eigen bijdrage wordt jaarlijks of bij het starten van cursussen via automatische afschrijving geïncasseerd.

Omdat wij voor de machtiging tot automatische afschrijving uw handtekening nodig hebben vragen wij u om het aanmeldingsformulier, zo volledig mogelijk in te vullen, tekenen en in te leveren op één van de genoemde adressen.

Deelname aan onderstaande activiteiten is mogelijk door het invullen van het aanmeldingsformulier deze activiteiten worden na 1 jaar stilzwijgend verlengd.

 • Bewegen op muziek
 • Biljarten
 • Bridge
 • Creatief handvaardigheden
 • Koersbal
 • Line Dance
 • Seniorenkoor
 • Seniorenorkest
 • Sjoelen
 • Toneel
 • Tai Chi
 • Yoga

Deelname aan onderstaande cursussen is alleen mogelijk door jaarlijks opnieuw aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier.

 • Talencursus Engels en Spaans  ( 20 of 24 lessen)
 • Kookcursus (10 lessen)
 • Levensfilosofie (5 lessen)
 • Kijk op Kunst ( 5 lessen)
 • Muziekgeschiedenis (5 lessen)
 • Psychologie (6 lessen)

Download inschrijfformulier