Publicatie van Senioren Actief Bemmel

De zomerstop zit erop

  • 23 augustus 2022

De zomerstop zit erop, Stichting Senioren Actief Bemmel start weer met haar activiteiten en cursussen.

U kunt zich weer aanmelden voor diverse activiteiten en cursussen, wij verwijzen u naar de website: www.seniorenbd.nl onder het kopje Senioren Actief Bemmel.

Voor de meeste vaste activiteiten geldt, u doet mee voor onbepaalde tijd.


Lees verder
Publicatie van Senioren Actief Bemmel

Herstart activiteiten Senioren Actief Bemmel (SAB)

  • 27 januari 2022

Het bestuur van Senioren Actief Bemmel heeft besloten om de cursussen weer op te starten.
Bridgen kan alleen op de maandagmiddagen. Vanwege te weinig deelnemers is er geen bridgen op de dinsdagmiddag. Bridgers van de dinsdagmiddag kunnen aansluiten op de maandagmiddag.
De deelnemers zijn verplicht om bij binnenkomst, bij verplaatsen en het verlaten van CC de Kinkel en het Pro College een mondkapje te dragen. Ook het tonen van het coronabewijs is verplicht.


Lees verder

Wie zijn wij?

De Stichting Senioren Actief Bemmel, kortweg SAB, organiseert cursussen en activiteiten voor senioren. De gemeente Lingewaard verstrekt subsidies ter ondersteuning van deze activiteiten. Deelnemers worden zo in staat gesteld om laagdrempelig te kunnen deelnemen aan deze activiteiten.
Door samenvoeging van de gesubsidieerde activiteiten van de KBO Bemmel-Doornenburg en van de voormalige Recreatie 50+ is de SAB ontstaan.


Lees verder

Bestuur

Henk Peperkamp, voorzitter
Willemien Hermsen, secretaris, coördinator
Henk van de Looi, penningmeester
Anja Berns, coördinator
Gonny Lamers, p.r.
De coördinatoren en penningmeester worden bij hun werkzaamheden ondersteund door Nol en José van Rossum.


Lees verder

Voor wie?

In principe kan elke senior (50+) uit de gemeente Lingewaard deelnemen. Er is elk jaar een uitgebreid aanbod, waarvoor men zich dient in te schrijven via een inschrijfformulier en machtiging voor automatische incasso. Er is een onder- en bovengrens wat betreft het aantal deelnemers. De minimale groepsgrootte moet gewaarborgd zijn. Worden de groepen te groot, dan wordt de mogelijkheid van splitsen bekeken.


Lees verder

Cursussen

Klik hieronder op Lees verder voor een overzicht met daarbij verdere info.


Lees verder

Recreatief

Klik hieronder op Lees verder voor een overzicht met daarbij verdere info.


Lees verder

Wanneer en waar?

Klik hieronder op Lees verder voor een overzicht met daarbij verdere info.


Lees verder

Informatie

Voor informatie kunt U mailen naar e-mail sab.anjaberns@gmail.com of bellen naar:

  • Anja Berns: 06-16714168
  • José van Rossum: 0481-461856

Lees verder

Aanmelden

Stichting Senioren Actief Bemmel kent geen leden. Er is dus ook geen sprake van contributie.

Deelname aan de activiteiten en/of cursussen is een eigen bijdrage verbonden.


Lees verder

Afmelden

Beëindiging van een activiteit of cursus kan door middel van een schriftelijk opzegging. Een opzegtermijn van 1 maand. Geldt uitsluitend voor de activiteiten die na één jaar stilzwijgend worden verlengd.

Vroegtijdige beëindiging overige cursussen uitsluitend schriftelijk met vermelding van reden.

Wijzigingen en beëindigingen mailen e-mailadres: sab.anjaberns@gmail.com of per post naar één van onderstaande adressen:
 

  • Anja Berns, Schaapskamp 55, 6681 MT Bemmel
  • José van Rossum, Sandershof 6, 6681 BT Bemmel

Lees verder