Afbeelding bij nieuwsbericht NIEUWE INFORMATIE WIJZIGING KORTINGSREGELING KBO-LEDEN BIJ LACO PER 31 OKTOBER 2022

NIEUWE INFORMATIE WIJZIGING KORTINGSREGELING KBO-LEDEN BIJ LACO PER 31 OKTOBER 2022

Zoals eerder aangegeven is het concept van ‘Laco’ per 1 september 2022 gewijzigd in ‘Feel Fit Center Bemmel’ met een compleet andere abonnementsstructuur en een uitbreiding van het aanbod met nieuwe activiteiten.


De lopende overeenkomst met ‘Laco’ over de ‘kortingsregeling’ voor onze KBO-leden kon daardoor helaas niet meer worden verlengd voor nieuw af te sluiten abonnementen. Wel golden er nog een aantal afspraken.
Zo werd door de manager van ‘Laco’ toen aangegeven dat een KBO-lid met een ‘Laco’-abonnement nog gedurende een periode van 12 maanden de bestaande ‘kortingsregeling’ zou houden mits het bestaande abonnement zonder onderbreking zou worden voortgezet. Daarbij werd tevens vermeld dat het nog niet zeker was of de bestaande ‘kortingsregeling’ ook nog ná 1 september 2023 zou worden voortgezet.  

Bovenstaande nieuwe afspraken leidden tot veel vragen, onduidelijkheden en onzekerheden voor onze KBO-leden die nog een abonnement met ‘kortingsregeling’ hebben en met name voor de abonnementsperiode ná 1 september 2023. Daar is nu duidelijkheid over gegeven.

De heer Vincent Koch, manager van ‘Feel Fit Center Bemmel’ (voorheen ‘Laco’) heeft op 31 oktober 2022 - in aanvulling op en in afwijking van de gemaakte afspraken - nu aangegeven dat er geen einddatum is bepaald en dat de volgende regels van toepassing zijn:

  1. Huidige KBO-leden (red.: leden die per 31 oktober 2022 nog een ‘Laco-abonnement met kortingsregeling’ hebben) mogen onder dezelfde voorwaarden lid blijven met een maandelijkse automatische incasso.
  2. Als leden gebruik willen maken van de nieuwe faciliteiten zoals EGYM, small group fitness en voedingsbegeleiding, dan kan dat alleen in de nieuwe ‘Feel Fit Center’-structuur (red.: met nieuwe tarieven zonder korting).
  3. Bij opzegging van het oude KBO-lidmaatschap (red.: het ‘Laco’-abonnement met kortingsregeling), al dan niet tijdelijk, is het niet mogelijk het KBO-lidmaatschap opnieuw af te sluiten.
    (Dit wordt ook wel een zogenaamde ‘sterfhuisconstructie’ genoemd.)

Bemmel, 8 november 2022.
Bestuur Seniorenvereniging Bemmel-Doornenburg                     

Gepubliceerd op: 9 november 2022