Afbeelding bij nieuwsbericht In Memoriam Marianne Cartwright

In Memoriam Marianne Cartwright

De seniorenvereniging KBO Bemmel-Doornenburg heeft met droefheid kennis genomen van het overlijden van haar oud-bestuurslid Marianne Cartwright. Marianne heeft gedurende vele jaren zitting gehad in het bestuur van onze seniorenvereniging.


In april 2010 trad ze toe als Activiteiten-coördinator. Voor haar was dat een voorzichtige stap terug in het actieve leven, nadat haar partner Keith eind 2007 was overleden. Dat was een groot verdriet dat ze maar moeilijk heeft kunnen verwerken. In het bestuur vond ze het warme bad, waarnaar ze zo op zoek was. Marianne was vanuit zichzelf nog wel eens onzeker, maar ervoer al snel dat ze zowel vanuit het bestuur maar ook van mensen daarbuiten altijd op veel steun kon rekenen. Het werd haar lust en leven. Ze was ook dankbaar voor al die anderen die haar met ideeën, hand- en spandiensten hielpen bij het organiseren en uitvoeren van de Activiteiten. Altijd vol ideeën, altijd op zoek naar nieuwe creatieve uitdagingen en altijd enthousiast. Toen haar zoon Paul haar nog geen jaar geleden ontviel, was de glans er voor Marianne een beetje vanaf. Na haar aftreden als bestuurslid bleef ze belangstellend naar het reilen en zeilen van de seniorenvereniging en bezocht ze trouw de activiteiten.
We verliezen in Marianne een warme, bijzondere vrouw die veel voor onze vereniging heeft betekend.

Bestuur Seniorenvereniging KBO Bemmel-Doornenburg





Gepubliceerd op: 29 juni 2024