Afbeelding bij nieuwsbericht Geslaagd jubileumfeest

Geslaagd jubileumfeest

De seniorenvereniging bestond 40 jaar en dat is op gepaste wijze gevierd. Op zaterdag 10 september was er een receptie voor genodigden in de Theaterkerk. Veel vertegenwoordigers van organisaties, instellingen en zusterverenigingen kwamen het bestuur feliciteren. Het gemeentebestuur werd vertegenwoordigd door wethouder Arie Slob, die in zijn toespraak het belang memoreerde van belangenbehartiging, maar ook van de noodzaak om senioren actief en bij de tijd te houden.


Onze eigen voorzitter had in zijn openingstoespraak hier ook op gewezen. De middag verliep in een gemoedelijke sfeer. Velen namen de kans te baat om contacten te leggen of te vernieuwen.
Op zondagmiddag was er in de Kinkel een feestmiddag voor de leden. Al geruime tijd voor aanvang was de zaal gevuld met leden, die het robijnen jubileum mee wilden vieren. Zij hadden zich niet laten weerhouden door een artikel in de Gelderlander, waarin gewag werd gemaakt dat “katholieken” in aanvaring zouden komen met een wielerkoers. (Dit toont maar weer eens aan dat je door niet goed geïnformeerd te zijn er allerlei domme kreten in de krant kunnen komen). Gelukkig was er helemaal geen sprake van aanvaringen: de organisatie van het jubileumfeest en de organisatie van de wielerkoers hadden tevoren goed overleg gehad en uitstekend samengewerkt om eventuele problemen te tackelen. Hetgeen goed gelukt is! De feestgangers werden onthaald op een drankje en een hapje en konden genieten van het Smartlappenkoor en de Troubadour, die de sfeer in de zaal goed op niveau hielden. Tijdens deze middag werd ook bekend gemaakt dat het bestuur had besloten om Gonny Lamers vanwege haar grote verdiensten voor de vereniging en voor de Majje te benoemen tot erelid, hetgeen door de aanwezigen door een luid applaus werd toegejuicht. Slotstuk van het feest was een buffet waaraan 130 leden deelnamen. Zij konden genieten van een heerlijke maaltijd, voortreffelijk aangericht door Polly. Aan alle glunderende gezichten en dankbare reacties bij de afloop, was goed te merken dat deze feestmiddag bij de leden zeer in de smaak gevallen was!
Fotoserie(s)
2022-09-10 Receptie 40 jarig bestaan
2022-09-10 Feest 40 jarig bestaan
2022-09-10 Receptie 40 jarig bestaan

Gepubliceerd op: 11 oktober 2022