Het lidmaatschap opzeggen dient schriftelijk (brief of e-mail) aan de ledenadministratie te geschieden. U kunt ook onderstaand formulier gebruiken. Opzeggen kan tot en met 1 december van het lopende verenigingsjaar.


Afmeldformulier


Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. Aangezien u het lidmaatschap aangaat per kalenderjaar, wordt bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap dan ook geen restitutie over een deel van het jaar gegeven.

De gehanteerde opzegtermijn is noodzakelijk omdat onze jaarlijkse bijdragen aan de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv) en Koepel Gepensioneerden (KG) ook in rekening worden gebracht op basis van het aantal leden per 1 januari van het nieuwe verenigingsjaar. Daarnaast worden de oplagen van De Majje en het 50+ Magazine ook vooraf ingekocht op basis van het aantal leden.

Privacyverklaring
Meer informatie over onze privacybepalingen.