Activiteitenplan

Elk jaar worden de activiteiten van de Seniorenvereniging KBO Bemmel-Doornenburg door het bestuur tegen het licht gehouden, besproken en bijgesteld en worden nieuwe activiteiten ingepland . . .


lees verder

Werken en vrijwilligers

Onze vereniging kan steunen op een groot aantal vrijwilligers voor allerlei activiteiten . . .


lees verder

Ontmoeten en ontspannen

Herhaaldelijk richten we in de loop van het jaar onze aandacht op mogelijkheden voor onze senioren om elkaar te kunnen ontmoeten in een ontspannen sfeer . . .


lees verder

Zorg en welzijn

Ook Zorg en Welzijn heeft in het verlengde van de eerstelijnszorg onze voortdurende aandacht . . .


lees verder

Wonen in Lingewaard

Het wonen in Nederland zit in zwaar weer. Dat geldt zeker niet op de laatste plaats ook voor onze senioren in de woonkernen van Lingewaard . . .


lees verder

Mobiliteit van senioren

U tussen 9.00 uur en 17.00 uur bellen naar onze 'coördinator dorpsauto' op nummer 06-82338056 en een afspraak maken voor de dag erna of later.


lees verder

Inkomen en koopkracht

Het nieuwe pensioenstelsel komt er aan. Het zal ook voor senioren ingrijpende gevolgen hebben.


lees verder

Digitalisering

‘Wie schrijft die blijft’, zeiden we vroeger. Dat geldt nog steeds zo, maar er is een belangrijke slogan bij gekomen: ‘Wie het leven eert, digitaliseert’ . . .


lees verder

Voordelen

Onder andere via de nieuwe ledenpas zullen voor senioren die lid zijn van onze vereniging diverse geldelijke voordelen te behalen zijn . . .


lees verder