Het wonen in Nederland zit in zwaar weer. Dat geldt zeker niet op de laatste plaats ook voor onze senioren in de woonkernen van Lingewaard . . .


Onze vereniging gaat ervan uit dat zoveel mogelijk senioren thuis oud kunnen worden. We willen ouderen daarbij helpen op allerlei manieren, vooral door bij de gemeente Lingewaard, bij Waardwonen en in de SNL daarvoor continue aandacht te vragen. Inbreiding van seniorenwoningen in de kernen, ‘tiny houses’ voor senioren in de ‘achtertuin’ en opname van voor senioren betaalbare huurwoningen in nieuwbouwplannen zijn daarvan voorbeelden. Een ander punt van aandacht is aanpassing van woningen en het beveiligen van woningen bij senioren.
Naast deze zijn er ook specifieke punten van aandacht, te weten:

  • Het stimuleren van particuliere initiatieven voor bouw van seniorenwoningen;
  • Intergeneratief wonen – jong en oud in één wijk – bepleiten;
  • Beveiliging van woningen stimuleren;
  • Hulp bieden aan nog zelfstandig wonende senioren (b.v. boodschappen doen);
  • Enzovoort.
  • Wooncoach gemeente Lingewaard: Petra Verhagen (p.verhagen@swlingewaard.nl)