Herhaaldelijk richten we in de loop van het jaar onze aandacht op mogelijkheden voor onze senioren om elkaar te kunnen ontmoeten in een ontspannen sfeer . . .


Op gezette tijden in het jaar komen we samen om ‘het leven te vieren’, zoals we dat tegenwoordig zeggen. Onze seniorenvereniging kent op die lijn de Senioren Carnavalszitting i.s.m. de Opperstalmeesters van de Blauwe Pony), het Lentefeest in het voorjaar, de Dag van de Ouderen in het najaar (i.s.m. SAB e.a.), de Kerstviering in december en de Nieuwjaarsreceptie aan het begin van het kalenderjaar. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door de aktiviteitencommissie.
Meer specifieke bijeenkomsten zijn:

  • Fietstochten in de zomerperiode
  • Koffiebijeenkomsten om weer eens bij te praten
  • Mogelijk samenkomsten met muzikaal entertainment (b.v. Ledenontmoetingsdag Doornenburg);
  • Mogelijk wandelingen in stad en Lingezegen in verschillende jaargetijden;
  • Enzovoort.