Elk jaar worden de activiteiten van de Seniorenvereniging KBO Bemmel-Doornenburg door het bestuur tegen het licht gehouden, besproken en bijgesteld en worden nieuwe activiteiten ingepland . . .


Op de hieronder beschreven terreinen worden niet alleen door individuele leden en groepen vrijwilligers de nodige activiteiten uitgevoerd, maar zullen ook in de loop van het jaar door het bestuur i.s.m. derden minstens vier informatiebijeenkomsten worden georganiseerd voor alle leden. Op die bijeenkomsten zijn ook niet leden van harte welkom.

Al deze activiteiten zullen jaarlijks in de vorm van een activiteitenverslag op de ALV ter tafel komen.